Ehitusgeodeesia

Ehitusgeodeesia

Hoonete telgede märkimine. Hoone detailide projektijärgse asukoha mahamärkimine. Teede, platside märkimine. Erinevate rajatiste asukoha märkimine. Tehnovõrkude asukoha märkimine. Kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine objektile. Erinevad ehituslikud kontrollmõõdistamised. Mahtude arvutamine. Freesikaartide koostamine.

Topo-geodeetiline alusplaan

Topo-geodeetiline alusplaan

Geodeetilised alusplaanid on vajalikud maa-ala planeerimiseks ja erinevate ehitusprojektide asendiplaanide koostamiseks. Maa-ala plaanil näidatakse kõik maapealsed ja maa-alused tehnovõrgud. Korrektne geoalus on aluseks edukale projektile.

3D mudelite koostamine

3D mudelite koostamine masinautomaatika jaoks

Teostusmõõdistused ja -joonised

Teostusmõõdistused ja -joonised

Teostusmõõdistus on valminud ehitiste asukoha ja tehniliste karakteristikute fikseerimine ning dokumenteerimine. Teostusmõõdistuse tulemusena koostab geodeet teostusjoonise. Geodeedid teevad teostusmõõdistusi ja -jooniseid vastavalt “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale” ning trassivaldajate nõuetele.

Väikeprojektid

Väikeprojektid

Parklate, mahasõitude, kortermajade ümbruse vertikaalplaneering.

Hinnapäring

Oleme avatud teie huvitavatele projektidele