Kui tellija ei ole esitanud erinõudeid ehitusgeodeetilistele töödele, vormistatakse teostusjoonis vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele.

Teostusjoonise valmides on vajalik joonise esitamine kohalikule omavalitsusele.

Teostusmõõdistus on tihti ehitajale ka vajalik objekti mahtude fikseerimiseks. Teostusjoonist loetakse tööde akteerimise dokumendiks.

Peamised teostusmõõdistused ja teostusjoonised, mida pakume on:

  • Katendite teostus
  • Teekonstruktsiooni vahekihtide teostus
  • Elektrirajatiste teostus
  • Sidetrassi teostus
  • Soojatrassi teostus
  • Gaasitrassi teostus
  • Sadeveekanalisatsiooni- ja drenaažitrassi teostus
  • Vee- ja kanalisatsioonitrassi teostus
  • Hoonete teostus
  • Vundamentide teostus

Konkreetse hinnapakkumise saamiseks pöördu info@100aakrit.ee või täida hinnapäringu vorm meie kodulehel.

Teostusjoonise koostamiseks mõõdistamine

Tondi Põhikooli objektil äärekivi ning killustikaluse teostusmõõdistus.