Ehitusgeodeetilised tööd

Teostame geodeetilisi töid nii Tallinnas, Harjumaal kui ka vajadusel üle Eesti.

Meie peamisteks teenusteks on ehitusgeodeesiatööd: topo-geodeetilised alusplaanid, hoonete ja vundamentide märkimised, ehitusjärgsed mõõdistused, erinevad teostusmõõdistused ning nõuete kohaselt vormistatud teostusjoonised.

Lisaks tegeleme ka mahtude arvutamistega ning masinautomaatika jaoks vajalike 3D mudelite loomisega.

Omame pikaaegset kogemust tee-ehituse valdkonnas ning oleme võimelised ka koostama väikeprojekte ning freesikaarte.

Geodeesia on ehitusobjekti alustalaks

Ehitusgeodeetilised tööd algavad ehituse jaoks planeeritud maa-ala mõõdistamisega ja täpse topograafilise plaani koostamisega ehk geoalusega. Geoalus ehk topo-geodeetiline alusplaan on lähtematerjaliks projekteerijale, olgu ülesandeks hoone või taristu projekteerimine.

Kui ehitusprojekt on valminud, siis antud materjali järgi märgitakse uus objekt loodusesse õige asukoha ning kõrgusega.

Ehitusperioodi ajal teostab geodeet pidevalt erinevaid märkimistöid ja kontrollmõõtmisi. Iga uus tööülesanne on unikaalne.

Väärtustame oma inimesi

Meie töötajad on pühendunud ja uuendusmeelsed, pikaaegse geodeetiliste tööde kogemusega. Meid ümbritseb kaasaegne ja inspireeriv töökeskkond Ülemiste Citys.