Ehitusgeodeetilised tööd

Teostame geodeetilisi töid nii Tallinnas, Harjumaal kui ka vajadusel üle Eesti.

Meie peamisteks teenusteks on topo-geodeetilised alusplaanid, hoonete ja vundamentide märkimised, ehitusjärgsed mõõdistused, erinevad teostusmõõdistused ning nõuete kohaselt vormistatud teostusjoonised. Lisaks tegeleme ka mahtude arvutamistega ning masinautomaatika jaoks vajalike 3D mudelite loomisega.

Omame pikaaegset kogemust tee-ehituse valdkonnas ning oleme võimelised ka koostama väikeprojekte ning freesikaarte.

Geodeesia ajaloost

Geodeesia on teadus, mille vaatluste ja mõõtmiste tulemusena määratletakse maakera kuju, suurus ja objektide täpsed asukohad ning nende kujutamine kaartidel ja plaanidel.

Eestis võib esimeseks geodeetilise ekspeditsiooniks lugeda Emajõe kaardistamist aastatel 1808-1809.

Väärtustame oma inimesi

Meie töötajad on pühendunud ja uuendusmeelsed, pikaaegse geodeetiliste tööde kogemusega. Meid ümbritseb kaasaegne ja inspireeriv töökeskkond Ülemiste Citys.