Seaduse järgi peab igal kodul olema kasutusluba, olgu tegemist korteri, ridaelamuboksi või eramuga.

Kui ehitis on valminud, siis omaniku järgmine kohustus on ehitisele kasutusloa taotlemine. Kasutusloa taotlusega määratakse ehitise kasutamise otstarve. Enne kasutusele võttu peab olema ehitisel kasutusluba ning korrektne ehitusdokumentatsioon. Kasutusloaga on võimalik ehitist sihtotstarbe kohaselt kasutada. Sellega näidatakse, et ehitustegevus on lõppenud ning kõik tegevus on toimunud vastavalt projektidele ja seadustele. Kasutusluba taodeldakse Ehitusregistris ning see väljastatakse kohaliku omavalitsuse kinnitusega.

Vastavalt 01.07.2015 jõustunud Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusele, peavad kohalikud omavalitsused 1.jaanuariks 2020 korrastama ehitisregistri andmeid ja kandma sinna sisse seni kandmata hooneid.

 

Milleks on vajalik hoone kasutusloa olemasolu?

Ehitise kasutusluba ei ole vajalik ainult maja omanikule, et kõik oleks seaduslik, vaid kasutusluba on tähtis ka kodu soetamisel kasutades panga finantseeringut. Lisaks on kasutusluba oluline ka kindlustusettevõtetele. Kasutusloa puudumisel võib õnnetuse korral kindlustusettevõte keelduda kulude kompenseerimisest.

Kui ehitise omanik on esitanud Ehitusregistrisse taotluse kasutusloa saamiseks, tuleb kohaliku omavalitsuse spetsialist koos Päästeameti spetsialistiga kohale ehitist üle vaatama. Ülevaatuse käigus jälgitakse vastavust projektile ning kas ka tuleohutuse nõuded on täidetud.

Juhul kui kõik tingimused kasutusloa vormistamiseks on täidetud, siis antakse kasutusluba enamasti kohaliku omavalitsuse otsusega. Kui ilmneb puudusi, tehakse ettekirjutused ning määratakse aeg, mille jooksul tuleb puudujäägid likvideerida.

Kasutatud materjale moodnekodu.ee ja tallinn.ee