Topo-geodeetilise alusplaani ehk geoaluse koostamiseks mõõdistatakse looduses kõik maapealsed objektid, nendeks on puud, hooned, teed jms.

Välitöö andmetest koostatakse mõõtkavaline plaan .dwg või .dgn formaadis, kuhu lisatakse ka maa-alused kommunikatsioonid trassivaldajate andmete järgi.

Seejärel kooskõlastatakse geodeetiline alusplaan trassi omanikega. Valminud ning kooskõlastatud geoalus liigub edasi projekteerijatele.

 

Milleks on vajalik geodeetiline alusplaan?

Geodeetiline alusplaan on lähtematerjaliks kõiksugustele projekteerimistöödele. Geoalus tellitakse uute objektide projekteerimiseks ja olemas olevate rajatiste renoveerimiseks. Geoalust vajavad nii arhitektid, teede ja sildade projekteerijad, sadamate projekteerijad jne.

Geoaluse kooskõlastused on kehtivad 1 aasta. Selle aja möödudes tuleb vajadusel geoalust uuendada.

 

Topo-geodeetilise alusplaani hind, koostamine ja tellimine

Geoalus koostatakse geodeedi poolt välitöö andmete põhjal. Geoaluse hind oleneb objekti asukohast, suurusest, tellija poolsetest erinõuetest.

Meie poolt koostatud topo-geodeetiliste alusplaanide hinnad sisaldavad juba trassivaldajate kooskõlastamise tasusid.

Helista ning uuri lisa või küsi hinnapakkumist info@100aakrit.ee.

Geodeedi töövahendid jõe kaldal geoaluse koostamisel

Keila-Joal topo-geodeetilise alusplaani mõõdistus planeeritava hoone tarbeks.