Pikaaegse kogemusega ehitusgeodeetiliste tööde valdkonnas saame olla abiks ka laoplatside, parklate, kortermajade ümbruste projekteerimisel.

Parkla projekteerimine

Aitame parklate projekteerimisel. Soovid täpsemalt teada? Võta meiega ühendust!

Mis on vertikaalplaneering?

Vertikaalplaneering tähendab olemasoleva maapinna muutmist, vajadusel kas täidetakse madalamaid kohti pinnasega või veetakse kõrgematelt kohtadelt pinnast ära. Põhilisteks ülesanneteks on ka sadevete ära juhtimine. Korrektsel vertikaalplaneeringul peavad olema märgitud olemasolevad ja projekteeritud kõrgusarvud ning olemasoleva olukorraga kokku minemisel olemasoleva maapinna horisontaalid.

Freesikaardid ja tasandusfreesimine

Lisaks väikeprojektidele koostame ka freesikaarte. Freesikaart on sisuliselt vertikaalplaneering, kuhu on peale kantud kõrguste erinevused võrreldes olemasoleva teepinnaga, nö. freesimise töösügavused. Nende kõrguste (ja põikikallete) järgi sõidab frees kogu tee läbi, tasandades olemasolevat pinda nii, et tulemuseks oleks sile tee, mis juhib ära sajuvee ning uue tee peale ei jää lompe. Pärast freesimist kaetakse sile aluspind õhukese ühtlase asfaldikihiga.

Tasandusfreesimine sobib objektidele, kus olemasoleva tee kulgemine on suures plaanis „õige“, s.t. et teel on olemas vajaliku suurusega piki-ning põikikalded ning sajuveel on võimalus voolata kas tee pealt maha või restkaevudesse.

Freesikaardi koostamine algab olemasoleva tee ülemõõtmisega. Mõõdistuse samm peab olema tihe ning ristlõikes tuleb peale mõõta kõik pikiroopad, kõrgemad kühmud ja vajumid.

Seejärel koostatakse uus vertikaalplaneering, mis erineks olemasolevast võimalikult vähe, aga piisavalt, et oleks tagatud vee ärajuhtimine. Suures plaanis ongi eesmärk muuta tee kulgemist võimalikult vähe, kuna tihti on asfalti tee peal ainult 5 cm ja seda ei tohi ülemäära lõhkuda. Reeglina jääb freesimise töösügavus -2...0,5 cm sisse.

Kohad, kus teed on vaja tõsta, parandatakse profiilasfaldiga. Aga ka seal tuleb jälgida, et profiilasfalti kuluks võimalikult vähe, kuna tegu on hinnalise materjaliga.

Tasandusfreesimine on väga täpne töö, mis on suureks väljakutseks nii geodeedile kui ka freesijatele.

Konkreetse hinnapakkumise saamiseks pöördu info@100aakrit.ee või täida hinnapäringu vorm meie kodulehel.

Vertikaalplaneeringud ja parklate projekteerimine

Telliskivis olemasoleva parkla situatsiooni mõõdistus, seejärel Civil 3D abil vertikaalplaneeringu koostamine.