Mida tasub teada lõpp-teostusmõõdistusest?

Avaldatud: 12 mai, 2020

Ehituse lõpp-dokumentatsioonis on nõutud korrektselt ning nõuetekohaselt vormistatud teostusjoonised.     Teostusmõõdistamine on ehitamise ajal ja vahetult valmimise järel ehitise või selle osa asendi ja tehniliste andmete fikseerimine ning dokumenteerimine. Geodeetilised tööd peavad vastama Majandus ja kommunikatsiooni ministeeriumi määrustele “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord” ja “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”. Millal on õige aeg kutsuda […]

OÜ 100 Aakrit toetab geodeesia õppimist stipendiumitega

Avaldatud: 23 aprill, 2020

2019. aasta kevadel alustasime õppurite toetamist stipendiumitega. Esimesena sai allkirjastatud stipendiumi maksmise statuut Kehtna Kutsehariduskeskuse ja OÜ 100 Aakri vahel. Stipendium määrati kolmele parimale maamõõdutehniku eriala kutseeksami sooritajale. Stipendium on loodud aitamaks kaasa õpilaste õppimismotivatsioonile ja geodeetide järelkasvule Eestis. Stipendium maksti ühekordse tasuna ning suuruse määras OÜ 100 Aakrit. Stipendiumi suurus oli vastavalt kutseeksami tulemustele […]

Geodeetiliste kõrgussüsteemide erinevused

Avaldatud: 25 veebruar, 2020

1. jaanuaril 2018 läks Eesti üle Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile. Sellest ajast alates arvestatakse Eestis nagu teisteski Euroopa riikides absoluutset kõrgust ja sügavust Euroopa kõrgussüsteemi ehk Amsterdami nulli suhtes. Kroonlinna nulli kõrgussüsteemi lähtenivoo on määratud Kroonlinna merevaatlusjaamas mõõdetud keskmise veetasemega aastatel 1825-1840. Seni kehtinud Kroonlinna null ehk BK 77 kõrgussüsteem on minevik. Uued geodeetilised mõõdistused tuleb […]

Freesprojekti tähtsus

Avaldatud: 11 veebruar, 2020

Tasandusfreesimine on üks võimalus pikendada teede eluiga. Tasandusfreesimise tööde puhul on nõutava põikkalde ja pinnaprofiili saavutamiseks vajalike tehtavate tööde hulk minimaalne. Tasandusfreesimise käigus ei ole lubatud ülemäärase materjali freesimist. Pingsalt tuleb jälgida, et freesimise käigus ei mindaks liiga sügavale alusesse. Tasandusfreesimist tehakse teelõikudel, kus teel on olemas vajaliku suurusega piki- ja põikkalded ning sajuveel on […]

Ehitise kasutusloa taotlemine ja vormistamine – mida tasub teada?

Avaldatud: 19 jaanuar, 2020

Seaduse järgi peab igal kodul olema kasutusluba, olgu tegemist korteri, ridaelamuboksi või eramuga. Kui ehitis on valminud, siis omaniku järgmine kohustus on ehitisele kasutusloa taotlemine. Kasutusloa taotlusega määratakse ehitise kasutamise otstarve. Enne kasutusele võttu peab olema ehitisel kasutusluba ning korrektne ehitusdokumentatsioon. Kasutusloaga on võimalik ehitist sihtotstarbe kohaselt kasutada. Sellega näidatakse, et ehitustegevus on lõppenud ning […]