2019. aasta kevadel alustasime õppurite toetamist stipendiumitega. Esimesena sai allkirjastatud stipendiumi maksmise statuut Kehtna Kutsehariduskeskuse ja OÜ 100 Aakri vahel. Stipendium määrati kolmele parimale maamõõdutehniku eriala kutseeksami sooritajale.

Stipendium on loodud aitamaks kaasa õpilaste õppimismotivatsioonile ja geodeetide järelkasvule Eestis. Stipendium maksti ühekordse tasuna ning suuruse määras OÜ 100 Aakrit. Stipendiumi suurus oli vastavalt kutseeksami tulemustele paremusjärjekorras- 500 eurot, 300 eurot ja 200 eurot. 100 Aakri meeskonnas töötab samuti Kehna Kutsehariduskeskuse vilistlasi.

 

 

Koostööleping SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi ja OÜ 100 Aakri vahel

2020. Aastat alustasime koostöölepinguga SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi ja OÜ 100 Aakri vahel. Arengufond on loonud “Peep Sürje teedeehituse ja geodeesia stipendiumite fondi”, kuhu kogutakse rahastajapoolsed toetused üliõpilastele stipendiumi välja maksmiseks. Semestris antakse välja 10 stipendiumit inseneriteaduskonna teedeehituse ja geodeesia eriala edukatele üliõpilastele summas 5 korda 200 eurot ehk kokku 1000 eurot, ning sissemakse suuruse fondi määrab iga ettevõte ise.

Fondi eesmärk on Tallinna Tehnikaülikooli edukate teedeehituse ja geodeesia üliõpilaste motiveerimine täiendava stipendiumi kaudu, lisaks luua paremad võimalused keskendumaks õpingutele.

2020. aasta veebruarikuus sõlmisime Eesti Maaülikooliga ühekordse koostöölepingu, mille eesmärgiks on samuti populariseerida geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse eriala ja suurendada tudengite motivatsiooni õppestuudiumi õigeaegseks ja edukaks lõpetamiseks. Koostöö eesmärgiks on ka info ja teabe vastastikune vahetus, praktikavõimaluste pakkumine tudengitele ning parima bakalaureuse- ja magistritöö premeerimine Eesti Maaülikooli lõpuaktusel.

2019/2020 õppeaasta bakalaureuseõppe ja magistriõppe lõpetaja stipendium on ette nähtud geodeesia spetsialiseerumisega üliõpilasele, kellel on kõrgeim keskmine hinne ning lõputöö on kaitstud vähemalt hindele “B” (4) ehk “väga hea”. Stipendiumi suurus on parimale bakalaureuseõppe lõpetajale 333 eurot ja parimale magistriõppe lõpetajale 333 eurot.

Lisaks rahalisele toetusele pidasime meeles ka Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusgeodeesia 2019/2020 õppeaastas esimese semestri viite tublit üliõpilast, kellele kinkisime ettevõtte logoga seljakotid, et koolis käimine veel mugavamaks teha.

 

100 Aakri seljakott geodeesia õppijatele

 

Loodame südamest, et meie ettevõttepoolne panustamine loob ühiskonnale suurepäraseid spetsialiste, kes oskavad ja soovivad kasutada kõige tänapäevasemaid seadmeid ja lahendusi, misläbi säilib ja tõuseb geodeesia valdkonna atraktiivsus ja populaarsus ning tagatud on ka kõigile klientidele oluline nüanss – efektiivsus.

Geodeesia valdkonnas on heal spetsialistil alati tööd ning töö erinevatel sise- ja välisobjektidel on vaheldusrikas, andes võimaluse olla osa suurte ehitusobjektide rajamisest.