Ehituse lõpp-dokumentatsioonis on nõutud korrektselt ning nõuetekohaselt vormistatud teostusjoonised.

 

 

Teostusmõõdistamine on ehitamise ajal ja vahetult valmimise järel ehitise või selle osa asendi ja tehniliste andmete fikseerimine ning dokumenteerimine. Geodeetilised tööd peavad vastama Majandus ja kommunikatsiooni ministeeriumi määrustele “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord” ja “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”.

Millal on õige aeg kutsuda geodeet objektile ning teostada lõpp-teostusmõõdistus valminud objektil?

Geodeedi jaoks on kõige õigem tulla objektile lõpp-teostusmõõdistust tegema siis, kui objekt on täielikult valminud.

Lõplikult valminud objekt taristu ehituses tähendab seda, et tee-ehituse masinad on objektilt ära viidud ning ei takista robottahhümeetri vaatevälja. Objektile on paigaldatud kõik projektis märgitud kui ka lisatööna tellitud inventar. 100% paigaldatud inventar on vajalik selleks, et teostusjoonise üleandmisel, ei tekiks pretensioone teostatud töö kohta.

Väga tihti tuleb ette olukordi, kus antakse üle kliendile lõplik teostusjoonis ning hiljem selgub, et pärast geodeedi välitöö mõõdistust, paigaldati objektile veel näiteks prügikastid, pingid ning paar puuduvat liiklusmärki.

Geodeedi poolt mõõdistatud ja vormistatud teostusjoonis on aluseks mitmetele asutustele

Näiteks transpordiamet, kes vastavalt geodeedi välitöö andmetele põhinevale teostusjoonisele, täiendab oma andmekogu uute liiklusmärkidega.

Lisaks on teostusjoonis ning seal kujutatud liiklusmärkide arv lähtematerjaliks ettevõtetele, kes teostavad liiklusmärkidele hooldust.

Lõpp-teostust tehes on oluline, et objektil oleks teostatud lõplik markeering ning paigaldatud liiklusmärgid. Samuti kõik rajatised oleks valmis ehitatud ning puud ja põõsad istutatud. Alles siis, kui kõik need tööd on objektil teostatud, on mõistlik tellida geodeet teostusmõõdistust tegema.

Eriti soovitame just linnatänavate lõpp-teostusmõõdistuste puhul leida kliendil pool tunnikest, et kogu objekt koos geodeediga läbi jalutada ning ära näidata, millised rajatised on uued, millised vanad ning millised on uued liiklusmärgid vana posti küljes jne.

Kõik sellised nüansid on vaja teostusjoonistel välja tuua eraldi mahtudena ning geodeet ei suuda seda iseseisvalt tuvastada.

Ühekordne mõõdistus tagab rahalise kokkuhoiu

Lõputeostuse tegemine ühekordse mõõdistusena hoiab kokku aega ning sellest tulenevalt on ka rahaline kokkuhoid kliendile.

Geodeet saab ühe korraga välitöö tehtud ning ka sisetöö läheb kiiremini kui kõik andmed on väljast saadud täpselt ja ühekordse mõõdistusega. Lisaks tekib täiendav kokkuhoid edasi-tagasi sõitmiselt objektile.

Kui objekt on poolik ning geodeet mõõdistab hetkeseisu, siis järgmine kord kui ehitis on reaalselt valmis, ei pruugi samal geodeedil olla võimalik kiirkorras objektile tulla teostusmõõdistust lõpetama. Objektile läheb lõpetama teine geodeet ja uuel geodeedil võtab selle objektiga tutvumine omakorda aega, mis vähendab töö efektiivsust.

Mõistame, et tähtajad on lepingutes lühikesed ning teostusdokumentatsiooni nõutakse kiiremas korras, aga meie töö nõuetekohane vormistamine võtab ka oma aja ning palume tööde planeerimisel arvestada meie poolt antud soovitustega.