Remonditava teelõigu kogupikkus oli 4,7 km ning laus varieerus 7,0 - 9,0 m.

Teostati topo-geodeetiline uurimistöö mahus, mis võimaldas koostada tööprojekti etteantud mahtudele.

Koostati 3D alusplaan mõõdistades ristlõikes 9 punkti. Teekatte mõõdistamise samm pidi olema vähemalt 12,5 meetrit, ristmikel ning muudes keerulistes kohtades tihedam.

Lisaks tööprojektile koostati ka freesikaart. Tasandusfreesimise puhul märgiti välja freesitavate sügavuste kõrgusarvud ning peale töid teostati teostusmõõdistus.

Objekti lõppjärgus viidi läbi katendite teostusmõõdistus ning vormistati teostusdokumentatsioon.