Liikluse hõlbustamiseks ja ohutumaks muutmiseks renoveeriti maantee mõlemad sõidurajad 2+2 ulatuses, rajati mitmed jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud tunnelid, kogujateed ning jalgratta- ja jalgteed.

Objektil teostati geodeetilised tööd muldkeha ehitusele, alates väljakaevest kuni killustikuni.

Koostati 3D mudel ehitustehnikale, märgiti välja töömaa piirid, teostati vahekihtide mõõdistused ja mahuarvutused.