Tõrva keskväljaku ehitustööde käigus rekonstrueeriti täielikult Tõrva keskväljak ning rajati uus bussijaama hoone. Samuti avati vaade ja ligipääs Veskijärvele. Paisjärve äärde rajati linna sümbolehitusena Tõrva korsten.

100 Aakrit OÜ poolt teostati väljaku, bussijaama platsi ja külgneva tänava ehituse geodeetilised tööd:

  • äärekivi märkimine
  • väljaku kivimustrite märkimine
  • vajalikud teostusmõõdistused
  • teostusdokumentatsioon

Teostasime ka tehnovõrkude: tänavavalgustuse, elektri-, side-, vee ja kanalisatsiooni- ning soojatorustike märkimised ja teostusmõõdistused.

Lisaks sai välja märgitud bussijaama hoone ja väljaku vundamendid ning vormistatud teostusdokumentatsioon.

Märkimine ja kontrollmõõdistamine tehti ka Tõrva korstnale.

Pilt on pärit Merko Ehituse kodulehelt.