100 Aakri poolt teostati geodeetiline teenindamine nelja surugaasi tankla ehitusel.

Tööde hulka kuulus gaasi-, elektri- ja sidevarustuse märkimine ja mõõdistus. Tankimisaluste, varikatuste ja kompressorjaama märkimine ja teostus. Lisaks teostati tankla platsi ja juurdepääsutee märkimised ning teostusjoonised.

Pilt on pärit EG Ehituse arhiivist.