Projekti eesmärgiks on liiklusohutuse parandamine ja läbilaskvuse suurendamine ning Tööde käigus ehitati maanteelõik neljarealiseks. Lõigule jäävatel ristmikel teostati ümberehitustööd ja muudeti liikluskorraldust. Ristumisega Vana-Rannamõisa teele ehitati turboristmik.

Ehitusgeodeetiliste tööde käigus märgiti kogu objekti ulatuse piketaaz ning sõidu- ja kergliiklusteede asukohad. Määrati vahekihtide mahud mudelarvutuste teel.

Pilt on pärit Harju Elu veebilehelt.