Ehituse käigus muudeti liiklus Pärnu maanteel sujuvamaks ja ohutumaks. Jalg- ja jalgrattateede rajamisega leevendati negatiivset keskkonnamõju.

Raudteepeatuse lähedusse rajati ligipääsuteega “Pargi ja reisi” autoparkla ning jalgrattaparkla, et suurendada kasutajate osakaalu linnaliikluse ühistranspordis ja vähendada Tallinna kesklinnas autoliikluse koormust.

Meie poolt teostatud ehitusgeodeetilised tööd olid teede, kõnniteede, parklate ja rajatiste mahamärkimised. Teostusmõõdistuste järgi leiti kasutatud materjalide mahud objektil. Teostusjooniste vormistamisel jälgiti Maanteeamati nõudeid.

Pilt YIT Ehituselt.