Ehitustööde käigus rajati Pae promenaadile kaasaaegne ja säästlik valgustus, et muuta piirkond turvalisemaks.

Lisaks rajati uus tänavakate, puhkealad, pingid ja kahetasandiline haljastus puude ja põõsastega.

Promenaadil asub nüüd mänguväljak ning võimlemis- ja sportimiskompleks. Autode juurdepääs promenaadile tõkestati.

Meie poolt teostatud ehitusgeodeetilised tööd olid:

  • teede, kõnniteede, haljastuse ja rajatiste mahamärkimine
  • teostusmõõdistuste teostamine
  • teostusjooniste koostamine
  • kasutatud materjalide mahtude arvutamine
pae-promenaadi-tood-erakogu