Geodeetiliste kõrgussüsteemide erinevused

Avaldatud: 25 veebruar, 2020

1. jaanuaril 2018 läks Eesti üle Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile. Sellest ajast alates arvestatakse Eestis nagu teisteski Euroopa riikides absoluutset kõrgust ja sügavust Euroopa kõrgussüsteemi ehk Amsterdami nulli suhtes. Kroonlinna nulli kõrgussüsteemi lähtenivoo on määratud Kroonlinna merevaatlusjaamas mõõdetud keskmise veetasemega aastatel 1825-1840. Seni kehtinud Kroonlinna null ehk BK 77 kõrgussüsteem on minevik. Uued geodeetilised mõõdistused tuleb […]

Freesprojekti tähtsus

Avaldatud: 11 veebruar, 2020

Tasandusfreesimine on üks võimalus pikendada teede eluiga. Tasandusfreesimise tööde puhul on nõutava põikkalde ja pinnaprofiili saavutamiseks vajalike tehtavate tööde hulk minimaalne. Tasandusfreesimise käigus ei ole lubatud ülemäärase materjali freesimist. Pingsalt tuleb jälgida, et freesimise käigus ei mindaks liiga sügavale alusesse. Tasandusfreesimist tehakse teelõikudel, kus teel on olemas vajaliku suurusega piki- ja põikkalded ning sajuveel on […]

Ehitise kasutusloa taotlemine ja vormistamine – mida tasub teada?

Avaldatud: 19 jaanuar, 2020

Seaduse järgi peab igal kodul olema kasutusluba, olgu tegemist korteri, ridaelamuboksi või eramuga. Kui ehitis on valminud, siis omaniku järgmine kohustus on ehitisele kasutusloa taotlemine. Kasutusloa taotlusega määratakse ehitise kasutamise otstarve. Enne kasutusele võttu peab olema ehitisel kasutusluba ning korrektne ehitusdokumentatsioon. Kasutusloaga on võimalik ehitist sihtotstarbe kohaselt kasutada. Sellega näidatakse, et ehitustegevus on lõppenud ning […]